Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Tennisplaza kan deze disclaimer op elk moment wijzigen.

De content is door Tennisplaza met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, Tennisplaza aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

Tennisplaza is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Bij elke verschenen artikel of publicatie op de website worden automatisch de rechten overgedragen aan Tennisplaza. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen.

Tennisplaza behoudt zich alle rechten voor.