Home » Xtra » Active Company: ‘Iedereen BrilliANT’

Active Company: ‘Iedereen BrilliANT’

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email

Van 2 tot en met 5 november vinden in Antwerpen de BrilliANT Games plaats. Een grootschalig sportevenement, met tennis als één van de absolute uitschieters, georganiseerd door Active Company, de Antwerpse sportvereniging voor holebi’s. Het ideale moment voor Tennisplaza België om een interview te beleggen met toernooiverantwoordelijke Johan Hellemans en Marcel Van Der Voort, activiteitsverantwoordelijke voor tennis en lid van de Raad van Bestuur.

TennisDirect campagne interclub maart 2021
TennisDirect campagne interclub maart 2021

Eerst en vooral, voor de mensen die Active Company (nog) niet kennen. Leg eens uit wie jullie zijn en wat jullie doen?
Johan: “Active Company (‘AC’) werd in 1995 opgericht en staat voor actieve sport & ontspanning voor holebi’s én hun vrienden. Wekelijks genieten meer dan vierhonderd leden van een heleboel activiteiten in de regio Antwerpen. Dat gaat van waterpolo en yoga tot nordic walking en zelfs een koor! Zwemmen, badminton en volleybal zijn het populairst. AC tennis werd opgestart in 2007, telt een veertigtal leden en bestaat uit zowel beginners als meer geoefende spelers. De gemiddelde leeftijd ligt rond de dertig jaar en er komen elk jaar nieuwe leden bij.”

Is Active Company een uniek project in Vlaanderen/België?
Johan: “Ook in Brussel is er een sportvereniging voor holebi’s: Brussels Gay Sports (‘BGS’). BGS heeft ongeveer zevenhonderd leden, en biedt een waaier van vijftien activiteiten aan. In andere provincies zijn er helaas geen grootschalige clubs terug te vinden. Een werk(pijn)punt, want tennissers uit Limburg of West-Vlaanderen vallen nu een beetje uit de boot. Zij gaan op een avond niet naar Antwerpen of Brussel rijden om te tennissen. Probleem is dat het voor ons als vrijwilligersorganisatie niet haalbaar is om ook in andere provincies iets op te starten/te organiseren. Je moet lokaal iemand hebben die er zijn schouders onder wil zetten.”

Twee tennissers geflankeerd door Els Callens, Ludo Van Campenhout en Dominque Monami op de World Outgames Antwerp in 2013 - © Active Company
Twee tennissers geflankeerd door Els Callens, Ludo Van Campenhout en Dominque Monami op de World Outgames Antwerp in 2013 – © Active Company

Gezelligheid

Welke boodschap willen jullie als Active Company zijnde uitdragen?
Johan: “Wij vallen onder het Roze Huis Antwerpen dat dan weer onderdeel is van Çavaria (de koepel van alle holebi- en transgendergroepen in Vlaanderen en Brussel). Zij hebben een doel en wij hebben datzelfde doel: discriminatie tegengaan/wegwerken, integratie bevorderen en vooral zichtbaar blijven. Met ons toernooi willen we ook nog een groter draagvlak creëren. In België hebben we het gelukkig goed, maar in andere landen is dat niet het geval (zie verder). We willen tot slot drempels verlagen en de beeldvorming over holebi’s en sport positief bijstellen.”

Welke weerstanden ondervinden jullie daarbij?
Marcel: “We hebben elk jaar een interclubploeg bij TC De Blauwe Regen, en na afloop zie je mensen weleens raar opkijken. Sommigen reageren helemaal niet, anderen zijn dan weer verrast. Maar belangrijk voor ons is dat het bespreekbaar wordt gemaakt. Er zijn nog altijd teveel mensen die niet afweten van ons bestaan. Elke tennisser die we kunnen bereiken is er eentje gewonnen.”

Waarom sluiten mensen zich aan bij Active Company?
Marcel: “De hoofdreden is gezelligheid. Het is niet zozeer zo dat mensen in andere clubs niet worden aanvaard. Feit is wel dat ze zich in onze organisatie/groep sneller op hun gemak voelen. Het is makkelijker om te laten zien wie je bent in een groep met dezelfde mensen. Al zijn we ervan overtuigd dat tennissers weleens geconfronteerd worden met negatieve of zelfs kwetsende reacties. Alleen zal je die verhalen zelden of nooit horen.”

Sfeerbeeld van het Brilliant Games Tennis Tournament in 2015 - © Active Company
Sfeerbeeld van het BrilliANT Games Tennis Tournament in 2015 – © Active Company

BrilliANT Games

Laten we ons op het tennisgedeelte toespitsen. Hoe ziet dat er concreet uit?
Marcel: “We hebben voor alle duidelijkheid geen eigen erkende tennisclub, maar werken samen met TC De Blauwe Regen in Mortsel. We hebben zelf ook geen trainers in dienst. Het is dus niet zo dat spelers bij ons wekelijks les kunnen volgen. We kunnen hen wel in contact brengen met trainers van De Blauwe Regen, maar dat is niet meteen onze core business. Ons doel is vooral om onze leden twee keer per week samen te brengen om enkele uren te tennissen (op woensdag- en zondagavond). Het gaat daarbij om de gezelligheid.”

En daarnaast hebben jullie nog tal van andere activiteiten?
Johan: “Sinds 2010 organiseren we in de zomer jaarlijks een clubkampioenschap. Per niveau (beginner, gemiddeld, gevorderd) valt er een wisselbeker te verdienen. Verder proberen we ook vrouwen te bereiken met onder meer het project ‘AC meets the ladies’, waarbij we dubbel gemengd spelen met dames van De Blauwe Regen. Daarnaast zetten we meerdere keren per jaar een ontmoeting met BGS op poten. En als klap op de vuurpijl is er tweejaarlijks ons toernooi, de BrilliANT Games. Waarom tweejaarlijks? Heel simpel, omdat we afwisselen met Brussel en we elkaar niet willen beconcurreren. Antwerps sportschepen Ludo Van Campenhout (N-VA) en zangeres Liliane Saint-Pierre zijn peter en meter van het evenement.”

Een evenement dat alsmaar groter en groter wordt?
Marcel: “Inderdaad. Waar we ons in 2015 nog beperkten tot enkel tennis, hebben we dit jaar – net als in 2013 – opnieuw zes sporten in de aanbieding: tennis, badminton, squash, volleybal, waterpolo en zwemmen. In totaal hebben we zo’n 700 deelnemers uit vijfentwintig verschillende landen weten te strikken, waarvan er uiteindelijk 175 specifiek zullen meedoen aan het tennistoernooi. Samen met waterpolo hebben we de meeste inschrijvingen. Voor het tennistoernooi hebben we twee clubs afgehuurd: TC Gym (Schoten, elf binnenterreinen) en TC Forest Hills (Wommelgem, tien binnenterreinen).”

Sfeerbeeld van het Brilliant Games Tennis Tournament in 2015 - © Active Company
Sfeerbeeld van het BrilliANT Games Tennis Tournament in 2015 – © Active Company

Samenwerking

Zijn de BrilliANT Games een losstaand fenomeen?
Johan: “Neen, het behoort samen met zeventig andere toernooien tot een internationaal circuit: de Gay and Lesbian Tennis Alliance (GLTA). De GLTA is dan weer onderdeel van de International LGBT (Lesbian, Gay, Bi en Transgender) Tennis Organization waartoe meer dan tienduizend tennissers behoren. Elke week is er wel een GLTA-toernooi met meestal vijf categorieën, rekening houdend met niveauverschillen (Open, A, B, C en D). Spelers kunnen op elk toernooi punten verdienen en er wordt ook een ranking bijgehouden.”

Wat is de belangrijkste uitdaging voor de GLTA?
Johan: “Ons doel, en tevens belangrijkste werkpunt, is buitenlandse samenwerking. Vooral in Oost-Europa is de situatie nog helemaal anders. Het is alsof je dertig jaar in de tijd teruggaat. De maatschappij zit daar met ontzettend veel vooroordelen tegenover holebi’s. Via een outreach programma hopen we daar verandering in te brengen. Vluchtelingen en spelers uit minder begoede Europese landen mogen gratis meedoen aan de BrilliANT Games. We willen hen motiveren om in hun eigen stad/land meer naar buiten te komen. Zo’n toernooi zorgt voor een enorme sfeer en schept meteen een band. In Polen is dat al gelukt. Daar zijn de laatste jaren drie GLTA-toernooien opgericht, dus het slaat wel degelijk aan en dat maakt ons trots.”

[alert type=”info” title=”Active Company”]Meer weten over Active Company? Surf naar activecompany.be.[/alert]

Affiche van de Brilliant Games 2017 - © Active Company
Affiche van de Brilliant Games 2017 – © Active Company

Steven Gijbels

Steven Gijbels

MEER NIEUWS